دستورالعمل جلسه ایجاد انگیزه

باسلام

قبل از هرچیز جا دارد از حضور شما در جلسه ایجاد انگیزه تشکر کنم و امیدوارم با به کارگیری مطالب عنوان شده وضعیت مالی خود را روزبه روز ارتقا بخشید.

از آنجایی که مطالب این جلسه کاملا کاربرد بوده برای سهولت در کار این دستورالعمل را تنظیم نموده ام.

۱ – انگیزه های بیرونی و درونی زندگی تان را شناسایی کنید.
۲ – به این سوال زیاد فکرکنید، واقعا چرا زندگی می کنید ؟
۳ – یک محرک (گنج) درونی در خودتان بیابید و به آن تکیه کنید.
۴ – هر روز یک قدم به سمت اهداف و آرمان هایتان پیش بروید.
۵ – ده الویت مهم زندگی تان را مشخص کنید و برای آن ها یک ریتم ثابت در نظر بگیرید.
۶ – لیستی از سوالاتی تهیه نمایید که هرروز صبح باید از خودتان بپرسید.
۷ – اولین کار روزتان با سخت ترین کار همان روز باشد.
۸ – شیب ها یا موانع واقعی را در زندگی تشخیص دهید.
۹ – از آنکورسازی بسیار استفاده نمایید.
۱۰ – یاد باشد ، خواستن توانستن است پس بخواهید چون می توانید.
بستن (Esc)
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات سربرگ در بخش منوی موبایل مشخص کنید.
سایدبار Scroll To Top