دستورالعمل جلسه هدف گذاری مالی

باسلام

قبل از هرچیز جا دارد از حضور شما در جلسه هدف گذاری مالی تشکر کنم و امیدوارم با به کارگیری مطالب عنوان شده وضعیت مالی خود را روزبه روز ارتقا بخشید.

از آنجایی که مطالب این جلسه کاملا کاربرد بوده برای سهولت در کار این دستورالعمل را تنظیم نموده ام.

۱ – تا فردا ساعت ۱۲ شب دفتر هدف گذاری خود را تهیه نمایید.
۲ – سوالات رسالت الهی خود را یادداشت کرده و به آن ها پاسخ دهید.
     نکته:در هر صفحه فقط دو سوال یادداشت شود.
۳ – جدول استعداد یابی خود را تشکیل دهید.(ارزش ها ، توانایی ها و علایق)
۴ – جمله نهایی خود را یادداشت کنید.
۵ – در بالای یک صفحه این جمله را بنویسید.«هدف های من در حوزه جسم»
۶ – در بالای یک صفحه این جمله را بنویسید.«هدف های من در حوزه فکر»
۷ – در بالای یک صفحه این جمله را بنویسید. «هدف های من در حوزه روح»
۸ – بدون درنظر گرفتن هیچ محدودیتی تمام اهداف خود را در این سه صفحه یادداشت نمایید.
۹ – تمام اهداف یاد داشت شده را با درونتان تطابق دهید، در صورت عدم هماهنگی هدف را تغییر دهید.
۱۰ – در برابر هر هدف با توجه به زمان بندی کوتاه یا بلند مدت اعدادی بنویسید
     یک سال و کمتر از آن عدد ۱
    دوسال و کمتر از آن عدد ۲
    سه سال و کمتر از آن عدد ۳
۱۱ – از هر حوزه ۳ هدف را که به آن ها عدد ۱ داده اید را انتخاب کرده و در صفحات جداگانه ای یادداشت نمایید.
۱۲ – تمام راه های رسیدن به آن هدف را با سم دیاگرام در همان صفحه یادداشت نمایید.
۱۳ – هر روز حداقل یک گام کوچک در جهت رسیدن به آن هدف بردارید.
۱۴ – هر شب قبل از خواب تجسم کنید به اهداف خود رسیده اید.
۱۵ – مثلث تلاش را فراموش نکنید.
۱۶ – خواستن توانستن است، پس بخواهید چون می توانید.
بستن (Esc)
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات سربرگ در بخش منوی موبایل مشخص کنید.
سایدبار Scroll To Top